το γραφειο

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο ιδρύθηκε το 1975, από την Μαργαρίτα-Μαρίνα Κωνσταντινίδου, σαν γραφείο μελετών ιδιωτικών έργων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, διαμορφώσεων εσωτερικών χώρων και το 1983 σε σενεργασία με ομάδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών άλλων ειδικοτήτων, επεκτάθηκε  και σε μελέτες του δημόσιου τομέα, μελέτες διαμορφώσεων και αναδιαρρυθμίσεων, μελέτες αποκατάστασεων, μελέτες ανοικτών χώρων. Το 1983 στα κριτήρια του γραφείου, εντάσσεται συστηματικά ο ενεργειακός και βιοκλιματικός σχεδιασμός με την χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων. Η Μαργαρίτα Μαρίνα Κωνσταντινίδου είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον πολύ αξιόλογο αρχιτέκτονα Γιώργο Νικολετόπουλο μέχρι το 1993, ο οποίος υπήρξε μια νέα σχολή αρχιτεκτονικής.

Η αρχιτέκτων είναι στην λίστα των evaluators της Commission στο τομέα της εξοικονόμισης ενέργειας και τον ενεργειακό σχεδιασμό και συμμετείχε σε αξιολογήσεις προγραμματων την περίοδο 2009-2013, programme FP7 Cordis.

Οι συνεργάτες αρχιτέκτονες του γραφείου, υπήρξαν όλοι πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση του έργου του. Συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων, στατικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι, ειδικοί Ακουστικής, φυσικού και αρχιτεκτονικού φωτισμού, ενεργειακοί φυσικοί, τοπογράφοι, φυτοτέχνες, πλαισίωσαν την δουλειά του γραφείου.

Στον τομέα των μελετών δημοσίου ενδιαφέροντος,το γραφείο διέθετε πτυχίο Δ’ τάξεως στην κατηγορία 06,

Γ’ τάξεως στην κατηγορία 07 και Α τάξεως στην κατηγορία 01 - ΑΜ 756 ΓΕΜ.