ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΑΘΗΝΑ, 2004, κατασκευάστηκε