ΝΕΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ, 1995

ΝΕΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,1995,κατασκευάστηκε