ΝΕΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΝΕΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ, κατασκευάστηκε το 1987