ΕΜΠ-ΤΕΜΦΕ, ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΜΠ -ΤΕΜΦΕ ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΦΥΣΙΚΗΣ στην ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 2007, κατασκευαστηκε