ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 2005