ΠΑΤΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΜΟΥ, 2009-2013, σε συνεργασία με τους αρχ. Ν.Παγίδα & Αθ.Πασιώτη, 

δεν εχει ακόμη κατασκευαστεί