ΕΥΔΑΠ, ΚΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

2002-2003, κατασκευαστηκε