ΤΠΛ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, 1999