ΤΠΛ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΕΡΠΙΕΡΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΒΙΛΛΑΣ ΣΕΡΠΙΕΡΗ &

 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ και ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, 1996-1997, κατασκευάστηκε