ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘ.ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 2002, κατασκευάστηκε