ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΣΤΗΝ ΔΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 2006, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ