ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ,  δεν εχει κατασκευαστεί