ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ & ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΡΟΔΟΥ, 2000-2001, προμελέτη