ΓΕΝΙΚΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, 2000, κατασκευάστηκε