ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΔΟΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 42, 2002, κατασκευάστηκε