ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΠΑΛΜΥΡΑ"

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΠΑΛΜΥΡΑ" και ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, 1997-2000, κατασκευάστηκε